Online boekhouden vergelijken

Online boekhouden vergelijken is erg lastig. De vele functionaliteiten en voor veel mensen onduidelijke begrippen zorgen voor een onduidelijk beeld. Onlineboekhoudenvergelijken.nl probeert om voor iedereen de verschillen tussen de pakketten inzichtelijk te maken.

Vergelijk pakketten
Online boekhouden vergelijken

Voordelen van online boekhouden

De meeste ondernemers hebben het inmiddels al; een online boekhouding. Bij veel ondernemers is deze ook niet meer weg te denken (er is namelijk ook een boekhoudplicht), wij hebben voor jou enkele voordelen van online boekhouden opgesomd:

 • Minder papierwerk, het online boekhoudsysteem zal veel papier besparen;
 • Betrouwbare gegevens, het systeem maakt geen fouten in berekeningen;
 • Meer gegevens, de meeste online boekhoudsystemen zullen meer overzichten genereren dan jij gewend bent in een offline boekhouding waar dit allemaal handmatig moest gebeuren;
 • Tijdbesparing, het systeem doet alle berekeningen; jij hoeft enkel de financiële feiten over jouw onderneming aan te leveren;
 • De gegevens zijn, waar jij ook bent, online toegankelijk.

Online boekhouden vergelijken, waar let je op?

Het is bij elke vergelijking die je doet eerst belangrijk om jouw wensen in kaart te brengen. Wat is het doel van de aanschaf, welke functionaliteiten moet het hebben en ook welke functionaliteit heeft het niet nodig. Op basis daarvan kun je kijken welke programma’s geschikt zijn, je zult nu een lijst hebben van systemen welke geschikt zijn.

De keuze qua systeem is vrij persoonlijk, wat de een fijn vindt werken vindt de ander niet handig. Kijk daarom goed naar de verschillende systemen en vraag wanneer nodig een proefversie aan. De keuze is erg belangrijk, eenmaal je bent begonnen met een bepaald systeem zal overstappen erg lastig gaan. Denk daarom goed na over de keuze alvorens je tot aankoop overgaat.

Boekhouden voor beginners

Boekhouden is het systeem waarbij financiële feiten worden vastgelegd. Dit wordt voor zowel bedrijven, overheidsinstellingen en privé personen gedaan. De persoon die de boekhouding verricht wordt een administrateur of boekhouder genoemd. In sommige gevallen is het verplicht om het jaarverslag, wat deels uit de financiële overzichten (balans, winst & verliesrekening en het liquiditeitsoverzicht) bestaat gecontroleerd door een accountant. Het is ook mogelijk om de boekhouding zelf te verrichten, vaak een oplossing indien het bedrijf waarvoor dit gedaan wordt niet te complex is. Online boekhoudsystemen spelen hier een grote rol in, deze hebben het bijhouden van een boekhouding vereenvoudigd.

Als we spreken van een online boekhouding dan hebben we het over een boekhouding welke (deels) door online systemen wordt gedaan. Deze systemen zijn in staat om van jouw ingevoerde financiële feiten een overzicht te maken in de vorm van een balans, winst- en verliesrekening en vaak ook een liquiditeitsoverzicht.

Binnen een boekhouding zijn er twee overzichten het belangrijkst. Dit zijn de balans en de winst- en verliesrekening. Deze overzichten komen tot stand nadat alle financiële feiten welke zich voordoen zijn verwerkt. Het verwerken van financiële feiten in de boekhouding noemt men journaliseren. Journaliseren doe je door het maken van journaalposten van financiële feiten. Online boekhoudsystemen vereenvoudigen het maken van journaalposten door het eenvoudig te maken financiële feiten in te voeren, het systeem maakt hier zelf de correcte bijbehorende journaalpost bij. Nadat alle benodigde journaalposten zijn gemaakt komen er na een bepaalde periode twee (en soms drie) overzichten uitrollen. Dit zijn, zoals eerder gezegd, de balans en de winst- en verliesrekening.

Balans

Op de balans staan aan de linkerzijde de bezittingen (debetzijde van de balans) en aan de rechterzijde de schulden en het eigen vermogen (creditzijde van de balans). De naam, balans, is er niet voor niks; de rechter- en linkerzijde zijn namelijk ten alle tijde gelijk.

Balans
Voorbeeld van een balans van een onderneming per 1/1/2018

Bovenstaand vind je een voorbeeld van een balans van een onderneming. Deze is zowel aan de debetzijde als de creditzijde gecategoriseerd. De debetzijde in de volgende categorieën:

 • Vaste activa

  Hieronder worden alle bezittingen gerekend welke een vermogen kennen welke is vastgelegd voor langer dan één jaar. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, inventaris, de machines en transportmiddelen

 • Vlottende activa

  Hieronder worden middelen verstaan welke korter dan één jaar aanwezig zijn binnen het bedrijf. Denk hierbij aan vorderingen (debiteuren) en voorraden.

 • Liquide middelen

  Dit zijn de direct beschikbare financiële middelen, ofwel; kas en bankmiddelen.

De creditzijde is ingedeeld in enigszins makkelijkere categorieën, deze spreken voor zich. De categoriën zijn, zoals afgeleid kan worden uit bovenstaande afbeelding, namelijk:

 • Eigen vermogen
 • Lang vreemd vermogen (vermogen wat langer dan één jaar in de onderneming blijft)
 • Kort vreemd vermogen (vermogen wat korter dan één jaar in de onderneming blijft)

Winst- en verliesrekening

Op de winst- en verliesrekening kunnen de opbrengsten en kosten teruggevonden worden. Het verschil in de saldi van de beide zijdes (opbrengsten- en kostenzijde) is de nettowinst. Er zit een groot verschil tussen kosten en uitgaven en tussen opbrengsten en ontvangsten (binnen de boekhouding). Uitgaven en ontvangsten zijn namelijk de in- en uitgaande geldstromen (cashflow), deze worden geboekt op het moment dat ze daadwerkelijk binnenkomen of weggaan.

Kosten en opbrengsten daarentegen worden toegekend aan de periode waarop ze betrekking hadden. Zo wordt bijvoorbeeld een opbrengst geboekt op het moment dat ze een product afleveren, de geldontvangst kan echter enkele weken later plaatsvinden. De netto-winst is daarmee ook iets fictiefs, dit staat niet gelijk aan een daadwerkelijke geldontvangst.

Daadwerkelijke geldontvangsten zijn terug te zien op een ander overzicht; namelijk op het liquiditeitsoverzicht.

Winst en verliesrekening
Simpel voorbeeld van een winst- en verliesrekening

BTW-aangifte met behulp van een online boekhoudsysteem

Eenmaal jij een ondernemer bent ben je BTW-plichtig. Je zult dus periodiek een BTW-aangifte moeten doen. Middels de meeste online boekhoudsystemen kun je eenvoudig een BTW-aangifte genereren. Vaak zal de aangifte worden verwerkt in de administratie. Ook zul je een XML-bestand (of CSV-bestand) krijgen met de aangifte, het is nu een kwestie van dit bestand uploaden naar de belastingdienst om uw aangifte in te dienen. Het online boekhoudsysteem neemt in dit geval heel veel gedoe weg, de BTW-aangifte is in een kwestie van minuten klaar om verzonden te worden. Tevens is de aangifte 100% correct wanneer alle inkoop- & verkoopfacturen correct zijn ingevoerd.