Aanmaning

Als financiële afdeling binnen een bedrijf of als zelfstandig ondernemer weet u perfect dat niet alleen het leveren van diensten aan klanten van vitaal belang is, maar dat ook de betaling voor deze geleverde diensten een logische stap in het proces vormt. Spijtig genoeg is niet iedereen even stipt wat de betaling van rekeningen of facturen betreft. Een lastige zaak waar u als schuldeiser liever niet mee geconfronteerd wordt. Toch is het de bittere realiteit en zijn er daarom zaken zoals de aanmaning in het leven geroepen die u in deze gevallen een helpende hand toereiken. Een aanmaning zal zoals het woord zelf al aangeeft de betaler op zijn plicht om te betalen wijzen. Hoog tijd dachten we daarom om de aanmaning even in detail te bekijken.

Vooraleer tot een aanmaning wordt overgegaan, wordt vaak eerst gekozen voor een herinnering. Een herinnering kunnen we zien als een vriendelijke manier om de debiteur te herinneren dat hij u nog een bepaald bedrag verschuldigd is. In vele gevallen is de herinnering al voldoende om een klant tot een betaling te laten over gaan. Krijgt u echter ook op uw herinnering geen reactie dan kunt u kiezen om nogmaals een herinnering te sturen of om een iets drastischere weg in te slaan en een aanmaning te sturen. U bent nog altijd geen liefdadigheidsinstelling, dus aarzel zeker niet om bij wanbetalingen van een aanmaning gebruik te maken.

In tegenstelling tot een herinnering waar, zoals al eerder gezegd, de toon van de brief nog eerder als vriendelijk kan omschreven worden, gaat u bij een aanmaning voor een iets dwingendere toon kiezen. Belangrijk hierbij is dat u duidelijk in de aanmaning vermeldt dat de debiteur wel degelijk openstaande schulden bij u heeft. Het woord betaling is hier niet echt meer van toepassing. Vraag hem of haar ook op beleefde toon om de schulden nu eindelijk voor een bepaalde datum af te lossen.

Na deze aanmaning is het afwachten geblazen of een debiteur alsnog beslist om tot de betaling over te gaan. Gebeurt dit voor de vooraf vastgestelde datum en de datum die u ook duidelijk in de aanmaning heeft vermeld dan is er verder geen enkel probleem en kunt u ook deze zaak op succesvolle wijze afsluiten. Wordt er echter nog steeds niet tot een betaling over gegaan dan kan er na een aanmaning nog een sommering volgen of wordt er in de meeste gevallen een incassobureau, advocaat of deurwaarder ingeschakeld om het verschuldigde bedrag alsnog op te eisen.