Accountant

Een accountant is iemand die werkzaam is in de accountancy. Hij controleert jaarrekeningen, hij stelt jaarrekeningen samen en geeft daarnaast ook advies. Het voeren van de titel accountant mag niet zomaar, deze titel is namelijk wettelijk beschermd. Om accountant te worden moet er een speciale, en lange, opleiding gevolgd worden.

Werkzaamheden van de accountant

Zoals eerder vermeld is de accountant bezig met drie hoofdtaken:

  • Het controleren van jaarrekeningen
  • Het samenstellen van jaarrekeningen
  • Het geven van adviezen

Na het controleren van een jaarrekening is een accountant bevoegd om een verklaringen af te geven. Een zogenoemde controleverklaring. Het doel van de controle is dan ook om zekerheid te bieden voor de stakeholders (mensen die een belang in de onderneming hebben). Zij kunnen, nadat een onafhankelijke accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd, met zekerheid vaststellen dat de verschafte gegevens kloppen.

De zekerheid die een controleverklaring geeft is wel onder voorbehoud. De accountant kan namelijk niet altijd al het bedrog, welke in een jaarrekening kan zitten, ontdekken.

Naast het controleren van jaarrekeningen houdt een accountant zich ook bezig met het samenstellen van jaarrekeningen van klanten. De jaarrekeningen hebben dan geen controleverklaring maar een samenstellingsverklaring. Deze verklaring geeft aan dat de jaarrekening is samengesteld door een accountant en dus van kwalitatief hoog niveau is.

Controleren en samenstellen zijn belangrijke taken van een accountant. Echter, door zijn brede deskundigheid, kan de accountant vaak ook helpen bij veel financiƫle en fiscale vraagstukken. Hij zal hierin dan ook vaak de rol van adviseur op zich nemen bij zijn klanten.

Beroepsopleiding accountant

In Nederland zijn er meerdere opleidingen tot accountant. Er zijn in Nederland twee titels te verkrijgen. Namelijk die van AA (Accountant-administratieconsulent) en RA (Registeraccountant). Voor het behalen van de titel RA moet een student een theoretische opleiding volgen aan een Post-Master accountancy opleiding en een driejarige praktijkstage afronden. De titel AA is eenvoudiger te behalen. Voor de titel moet er een theoretische opleiding worden gevolgd aan een erkende Hbo-instelling. Naast de theoretische opleiding moet er, net als bij RA, een praktijkstage van drie jaar worden afgerond.

Beroepsorganisatie voor de accountant

Beroepsorganisaties vervullen een belangrijke rol in elk vakgebied. Zo ook bij de accountants. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van de accountantswerkzaamheden door regels op te stellen. Door dit internationaal te organiseren is er een bepaalde kwaliteitsmaat waar elke accountant aan voldoet, zo blijft het een kwalitatief goed vakgebied en de titel accountant blijft beschermt. Alle nationale beroepsorganisaties hebben zich internationaal georganiseerd in de International Federation of Accountants (IFAC).