B.T.W

Belastingtarieven

De afkorting B.T.W. staat voor belasting (over de) toegevoegde waarde. Er kan ook worden gesproken over omzetbelasting, daarmee wordt ook verwezen naar B.T.W. Als je producten en/of diensten verkoopt moet je vaak B.T.W. rekenen over deze diensten en/of producten. Van belang is dat je weet welk percentage er geheven moet worden. In Nederland kennen we drie verschillende belastingtarieven:

 • 0%;
 • 6%;
 • 21%.

Het 21% B.T.W. tarief

Het meest voorkomende tarief is 21%. Standaard is dit tarief geldig voor alle diensten en/of producten welke jij verkoopt en/of levert. Zoals hierboven staat beschreven kennen we in Nederland nog twee tarieven; 6% en 0%. Deze tarieven zijn van toepassingen op bepaalde producten en diensten.

Het 6% B.T.W. tarief

Een van die uitzonderlijke tarieven is het 6% B.T.W. tarief, dit tarief kan zowel op goederen als diensten van toepassing zijn. Vaak is dit tarief van toepassing op producten en diensten waarvan het kabinet de consumptie wilt verhogen. Het kabinet is van plan om het lage 6% btw-tarief te verhogen naar 9%. Deze verhoging willen ze per 1 januari 2019 in laten gaan. Een compleet overzicht met gedetailleerde uitleg over of een bepaald product of dienst daadwerkelijk onder het 6% tarief valt is te vinden bij de belastingdienst.

Diensten met 6% BTW

 • Fietsen repareren;
 • Schoeisel en lederwaren repareren;
 • Kleding en huishoudlinnen repareren;
 • Diensten van kappers;
 • Werkzaamheden aan woningen;
 • Kampeergelegenheid bieden;
 • Logies;
 • Cultuur en recreatie;
 • Uitvoerende kunstenaars;
 • Sport waaronder zwembaden en sauna’s.

Goederen met 6% BTW

 • Voedingsmiddelen (met uitzondering van alcoholhoudende dranken);
 • Water;
 • Agrarische goederen;
 • Geneesmiddelen en hulpmiddelen;
 • Kunst, verzamelvoorwerpen en antiek;
 • Boeken en periodieken.

Het 0% B.T.W. tarief

Het 0% tarief komt vrij weinig voor, het gaat hier voornamelijk om diensten en goederen welke worden geëxporteerd naar het buitenland of worden opgeslagen in een douane-entrepot.

Goederen met 0% BTW

 • Goederen die je exporteert;
 • Producten die nog niet zijn ingevoerd;
 • Producten die je levert aan of in een Btw-entrepot;
 • Levering van goederen ter behoeve van bevoorrading van schepen en vliegtuigen;
 • Visvangst.

Diensten met 0% BTW

 • Diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen;
 • Internationaal personenvervoer;
 • Werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-landen;
 • Bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer.

Ook voor het 0% Btw-tarief geldt dat er erg veel regels aan vasthangen. Overleg te allen tijde eerst met de belastingdienst of jouw boekhouder/accountant alvorens je dit tarief hanteert.

Combinatie van verschillende tarieven

Komt het voor dat je één product of dienst levert welke bestaat uit meerdere componenten met een verschillend tarief? Dan kan het voorkomen dat het noodzakelijk is om deze componenten te splitsen. Het komt ook voor dat het is toegestaan om één tarief te hanteren, kies dan het tarief van het hoofdbestanddeel van het gecombineerde geheel. Bij onduidelijkheden of vragen kun je contact opnemen met de belastingdienst of hier meer informatie vinden.

Omzetbelasting aangifte

Jouw BTW- of omzetbelastingaangifte doe je eenmaal per maand, kwartaal of jaar. Hoe vaak je Btw-aangifte moet doen is afhankelijk van jouw omzet. De belastingdienst geeft aan hoe vaak zij willen dat jij Btw-aangifte doet. De belastingdienst heeft een educatieve video gemaakt welke tips geeft voor het doen van een tijdige btw-aangifte.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Het kan voor komen dat je helemaal geen BTW hoeft af te dragen. De KOR stelt namelijk dat je wanneer je minder dan €1883 aan BTW zou moeten afdragen dit niet hoeft te doen. Deze regeling is er om kleinere ondernemers in Nederland een kans te geven. Iets wat de economie doet versnellen. Er hangt echter wel een grote voorwaarde aan deze regeling; je moet een natuurlijke persoon zijn. Dit houdt in dat je een eenmanszaak, maatschap of V.O.F. moet hebben. Een B.V. en N.V. komen niet in aanmerking voor deze regeling. Naast deze voorwaarde moet je ook een deugdelijke boekhouding onderhouden.