Grootboek

Een grootboek bestaat uit een verzameling van grootboekrekeningen. Deze grootboekrekeningen worden bijgehouden door middel van een overzicht waarin wijzigingen zichtbaar zijn, deze wijzigingen kunnen zowel betrekking hebben op de debet als op de credit zijde van een balans of een resultatenrekening. Met behulp van een grootboek is er inzicht te krijgen in de financiële stromen die aanwezig zijn.

Balansrekening of Resultatenrekening

Een rekening heeft altijd betrekking op de balans of op de resultatenrekening, dit geldt ook voor een grootboekrekening. Balansrekeningen hebben te maken met bezittingen en hoe deze gefinancierd zijn, een voorbeeld is inventaris. Een resultatenrekening, ook wel winst-en verliesrekening genoemd, heeft te maken met opbrengsten en kosten die het eigen vermogen kunnen verhogen of juist verlagen, een voorbeeld is inkopen.

Rubrieken

Het grootboek is verdeeld in verschillende rubrieken, ook wel klassen genoemd. Dit is een schematische weergave van het rekeningstelsel. In Nederland bestaat er een nog een redelijke vrije hand in het indelen van deze rubrieken, in België wordt er een voorgeschreven rekeningschema gehandhaafd. Hieronder is een voorbeeld van een veel gebruikt rekeningschema weergegeven.

Subrubrieken

Rekeningen die bij onder één groep/klasse/rubriek vallen, beginnen met hetzelfde getal. De rekeningen die in dezelfde rubriek vallen kunnen nog verder onderverdeeld worden, deze worden subrubrieken genoemd. Deze subrubrieken beginnen altijd met hetzelfde getal als dat het hoofdrubriek begint. Dit tweede cijfer mag vrij gekozen worden. Een voorbeeld :

Stel wij willen de rekening ‘debiteuren‘ aan het grootboek toevoegen, omdat debiteuren in rubriek 1 valt begint de grootboekrekening met 1. Om aan te geven dat het om debiteurenrekeningen gaat kiezen wij een tweede getal, stel wij geven dit aan met een 3, dan zal een een debiteurenrekening beginnen met 13. Een verdere verfijning hiervan leidt tot het toevoegen van nog een getal enz. Dus een voorbeeld van een rekeningnummer zou kunnen zijn 130 debiteuren, respectievelijk; 131 dubieuze debiteuren.