Incasso

Spijtig genoeg worden ondernemers vandaag de dag maar al te vaak geconfronteerd met achterstallige betalingen. Als u na een reeks aanmaningen geen licht aan het einde van de betalingstunnel ziet, dan kunt u in dit geval een beroep doen op een van de ongeveer 600 incassobureaus die Nederland rijk is. Een incasso via een incassobureau houdt in dat u een derde partij inschakelt die zich zal bekommeren om het terugeisen van de openstaande schulden.

Maar al te vaak wordt gedacht dat een incasso via een incassobureau hetzelfde is als een deurwaarder die schulden komt opeisen. Ondanks dat ze beiden gericht zijn op het innen van openstaande schulden zijn het toch twee totaal verschillende werkingswijzen en instanties. Bij een incasso gaat een ondernemer een incassobureau inschakelen. Dit bureau zal in de plaats van de ondernemer via een aantal vooraf vastgestelde manieren proberen om de debiteur alsnog te laten betalen. Het grote verschil met het inschakelen van een deurwaarder is dat een incassobureau zich niet zal beroepen op eventuele juridische procedures en stappen. Het bureau zal zo via mail, brief of telefoon proberen het bedrag terug te innen. Een deurwaarder, in tegenstelling, is vaak de volgende stap als incasso innen via een incassobureau ook niet tot het gewenste resultaat leidt. Een deurwaarder heeft wel de wettelijke en juridische status om desgevallend gerechtelijke stappen te ondernemen.

Zoals net aangehaald, is het onder de arm nemen van een incassobureau een commerciƫle werkwijze. Het incassobureau heeft namelijk geen juridische banden en biedt een helpende hand aan ondernemers om een incasso via hun bureau te realiseren. Dit betekent dat de ondernemer ook het incassobureau zal moeten betalen voor de geleverde diensten. Wat mag u dan verwachten van extra kosten als u van plan bent een beroep te doen op een dergelijk incassobureau? Meestal hanteren de incassobureaus het motto dat er enkel moet betaald worden als er een incasso heeft plaatsgevonden. Is het incassobureau er niet in geslaagd om het verschuldigde bedrag te laten incasseren dan hoeft ook de ondernemer niets te betalen. In de meeste gevallen zal een incasso via een incassobureau u om en bij de 15 procent van het verschuldigde bedrag kosten. Deze kosten kunnen en mogen indien gewenst teruggevorderd worden bij de debiteur. Er moet dan wel aan een aantal aanmaningsvoorwaarden voldaan zijn.