Wettelijke boekhoudplicht

Wie is er verplicht om een boekhouding bij te houden? Elke ondernemer en ZZP’er hoort te weten dat het bijhouden van een deugdelijke boekhouding verplicht is in Nederland. In het het Burgerlijke Wetboek (2:10 BW) staat vermeld dat je verplicht bent een deugdelijke administratie te voeren om, indien er om wordt gevraagd, een overzicht te geven van je inkomsten en uitgaven. Tevens dienen alle gegevens voor de duur van minimaal 5 jaar bewaard te blijven.

Gevolgen van het niet voldoen aan de boekhoudplicht

Bij een faillissement zullen de schuldeisers verklaren dat de bestuurder (in dit geval de ondernemer of de ZZP’er) verantwoordelijk is voor het faillissement. De kans bestaat dat de curator besluit te bepalen dat de bestuurder ook daadwerkelijk aansprakelijk is omdat hij zijn of haar taak als bestuurder niet onbehoorlijk heeft uitgevoerd.

Mogelijk is dat dit wordt gedaan doordat er wordt gesteld dat de bestuurder zijn boekhoudplicht niet of niet voldoende heeft uitgevoerd. Dit is zo op het moment dat de bestuurder niet snel inzicht kan verschaffen in zijn financiële posities. Dan moet je denken aan:

Wanneer er als bestuurder geen snel inzicht verschaft kan worden zal er worden gesteld dat er niet aan de boekhoudverplichting is voldaan. Op dat moment zal de bestuurder worden veroordeeld.

Hieruit blijkt dat het bijhouden van een goede boekhouding van essentieel belang is. Naast dat het verplicht is is het ook zeer essentieel voor het effectief leiden van een onderneming. Financiële posities vormen vaak de basis voor veelal investerings- maar ook algemene beslissingen.

Boekhoudverplichting voor rijksoverheid

Ook de rijksoverheid kent een boekhoud verplichting. Deze verplichting voor de rijksoverheid is opgenomen in de comptabiliteitswet. In deze wet staan onder andere regels voor het maken van de Nederlandse Rijksbegroting en de Algemene Rekenkamer.